STOWARZYSZENIE – KLUB

Classic Enduro sformalizowało swoją działalność tworząc:
STOWARZYSZENIE CLASSIC MOTORSPORT. Jesteśmy rzeczywistym członkiem PZM, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

TEAM zawody/treningi
Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie oraz facebooku. Wszystkim służymy pomocą techniczną oraz wiedzą w zakresie regulaminów i imprez historycznych.

sprawdź aktualności w klubie