STOWARZYSZENIE – KLUB

Classic Enduro sformalizowało swoją działalność tworząc:
STOWARZYSZENIE CLASSIC MOTORSPORT. Dopilnowaliśmy wszystkich formalności aby móc startować i reprezentować Was w zawodach każdej rangi. Jesteśmy rzeczywistym członkiem PZM, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

TEAM zawody/treningi
Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie oraz facebooku. Wszystkim służymy pomocą techniczną oraz wiedzą w zakresie regulaminów i imprez historycznych.
Klubowiczów wspieramy w czasie udziału w rajdach terenowych, organizujemy treningi, wyjazdy na lekkie wycieczki enduro na motocyklach klasycznych, spotkania przy ognisku.

sprawdź aktualności w klubie