regulamin

https://classicenduro.pl/wp-content/uploads/2020/09/LOGO-CLASSIC-ENDURO-CUP-e1599635643321-1000x239.jpg

 

CLASSIC ENDURO & METZELER CUP 2022

REGULAMIN

1. Organizator :
Stowarzyszenie Classic Motorsport Bielsko-Biała

2. Miejsce przeprowadzenia zawodów :
Bielsko Biała -"Błonia" teren poligonu wojskowego

3. Typ zawodów :
- dla klas Kids 1 i Kids 2 grupy Metzeler Cup - zawody przebiegać będą w formule Cross-country na wyznaczonej pętli z naturalnymi przeszkodami. Start równoległy klasyfikowany w osobnych grupach.
- pozostałe klasy Metzeler Cup oraz Classic Enduro– zawody przebiegać będą w formule Enduro-sprint z jedną próbą terenową oraz jedynym punktem kontroli przejazdu . Start
indywidualny

Rajd odbywa się poza drogami publicznymi, motocykle nie muszą być zarejestrowane.

4. Ilość mierzonych prób w poszczególnych grupach:
 - grupa Classic Enduro10 prób terenowych
- grupa Metzeler Cup – 1 x 30 min ( klasa „Kids 1” i „Kids 2”)
- grupa Metzeler Cup – 12 prób terenowych ( klasa „Junior” i „Senior”)
- grupa Metzeler Cup – 10 prób terenowych (klasa „Masters”)

Grupa Classic Enduro - zawodnicy przez sędziego w czasie odbiorów technicznych, przydzieleni zostaną do następujących klas :

•Klasa GP-'75
Klasa motocykli wyprodukowanych przed 1975r,
- hamulec przód i tył bębnowe,
- silniki chłodzone powietrzem,
- dwa tylne amortyzatory, skok tylnego koła max.=130mm
- przedni widelec klasyczny (nie upside-down) , przednie zawieszenie skok max.= 200mm, średnica cylindra przednich lag max.= 35mm,

•Klasa Twinshock
- Silniki chłodzone powietrzem,
- bębnowe hamulce przód i tył,
- przód klasyczny widelec (nie upside-down),
- dwa amortyzatory z tyłu + wyjątkowo dopuszczony pojedynczy system amortyzatora – tylko dla Yamaha -YZ-IT-DT 1975-1981 - typu Cantilever tj wahacz trójkątny-stały, system bezdźwigniowy i pojedynczy amortyzator montowany pod zbiornikiem paliwa. /Odstępstwo choć w jednym elemencie automatycznie przenosi was do klasy EVO-1/

•Klasa EVO-1
Klasa motocykli enduro-mx produkowanych do 1990r.
Wymagania konstrukcyjne:
- wymagany jest przedni widelec typu klasycznego (nie dozwolony upsidedown)
- wymagany przynajmniej 1 hamulec typu bębnowego lub 2 hamulce bębnowe (NIE dopuszczone 2 hamulce tarczowe) /Odstępstwo choć w jednym elemencie automatycznie przenosi was do klasy EVO-2/

klasa EVO-2
Klasa motocykli enduro-mx produkowanych do 1992r.  o rozwiązaniach konstrukcyjnych niespełniających wymagań klasy EVO-1 
- dopuszczony przedni widelec upsidedown
- dopuszczone 2 hamulce (przedni i tylni) typu tarczowego

Motocykle muszą być przygotowane zgodnie z rozwiązaniami technicznymi z ich epoki produkcji i muszą stanowić min 75 % oryginału. Obowiązkowa jest przede wszystkim oryginalna marka i typ (spójność typu silnika z ramą pojazdu).
Motocykle przed startem będą poddane kontroli technicznej.
Motocykle nadmiernie głośne, dymiące i posiadające wycieki nie będą mogły brać udziału w imprezie.
Nie zostaną również dopuszczone motocykle posiadające niebezpieczne dla zdrowia usterki lub przeróbki.

Grupa Metzeler Cup – motocykle współczesne. Przewidziano podział na klasy wg wieku zawodnika:

⦁ Klasa Kids1 : wiek do 8 lat (cross-country)
⦁ Klasa Kids2 : wiek do 9-12 lat (cross-country)
⦁ Klasa Junior : wiek 13-18 lat
⦁ Klasa Senior : wiek 19-39 lat
⦁ Klasa Masters : wiek powyżej 40 lat

Motocykle nadmiernie głośne, dymiące i posiadające wycieki nie będą mogły brać udziału w imprezie.
Nie zostaną również dopuszczone motocykle posiadające niebezpieczne dla zdrowia usterki lub przeróbki.

6. Ubiór zawodnika :

- obowiązkowy homologowany kask i gogle cross-enduro
- buty cross-enduro
- spodnie cross-enduro + ochraniacze kolan
- rękawice cross-enduro
- koszulka zakrywająca korpus i całe ręce
W grupie Classic Enduro preferowany jest strój z epoki motocykla, bądź stylizowany na nią.

7. Obowiązujące flagi

- Flaga biało czarna krata - START/META - rozpoczyna i kończy wyścig
- Flaga żółta - UWAGA ! - należy zachować szczególną uwagę, zwolnić nie wyprzedzać, nie skakać
- Flaga czerwona - STOP !! - należy się zatrzymać.

- Światło sygnalizatora - CZERWONE – stop – zakaz wjazdu na próbę terenową
- Światło sygnalizatora - ZIELONE – start – możliwość wjazdu na próbę terenową.

8. Wykluczenie/dyskwalifikacja:
- za nie sportowe zachowanie, np. celowe zajeżdżanie innym trasy, agresja wobec innych
uczestników oraz osób trzecich, za stwarzanie zagrożenia dla zdrowia
- za omijanie i skracanie trasy, obrywanie taśm
- za jazdę pod prąd
- za niedozwolone- zatajone rozwiązania techniczne w motocyklu odpowiednie do klas
- za niestawienie się na starcie biegu w oznaczonym czasie
- za jazdę bez opisanej wyżej odzieży ochronnej lub kasku,
- za jazdę po środkach odurzających lub alkoholu,
- za tankowanie motocykla poza strefą wyznaczoną, a szczególnie na trasie rajdu
- za bezmyślne lub celowe niszczenie- zanieczyszczanie środowiska np: olejami, smarami śmieciami, itp
- za start motocyklem nie zgłoszonym do zawodów lub zgłoszonym do innej klasy
- nie stosowanie się do zaleceń sędziego , lub do sygnałów flag ostrzegawczych

9. Klasyfikacja
Podstawą klasyfikacji jest wystartowanie i ukończenie chociaż 1 pełnego okrążenia/jednej próby terenowej
Kolejność zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji zależna będzie od ilości przejechanych pełnych okrążeń w całych zawodach. W momencie pokrycia się ilości okrążeń u zawodników, kolejność miejsc określa krótszy sumaryczny czas ich wykonania.

10. Kary 
– za zgubienie lub nie oddanie chipa po zawodach obowiązuje kara w wysokości 250 zł
- za nie zaliczenie próby rozruchu nakładana będzie kara ustalona przez organizatora

11. Udział nieletnich

W zawodach mogą brać udział nieletni, tylko za pisemną zgodą opiekuna/ rodzica. Wzór zgody do pobrania. 

12. Nie wymagamy badań lekarskich, bazujemy na Waszym oświadczeniu. Organizator nie wymaga i nie zapewnia ubezpieczenia NNW, możecie je sobie nabyć we własnym zakresie.

13. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych (ADO), podanych w formularzu zgłoszenia, jest Organizator zawodów Stowarzyszenie Classic Motorsport Bielsko-Biała
- Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w ww. zawodach/imprezie, a ich niepodanie to uniemożliwi.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów/ tworzeniu i publikacji listy startowej
•potwierdzania przynależności klubowej;
•promowanie zawodów/imprezy m.in. poprzez publikację zdjęć, np. z uczestnictwa w zawodach/imprezie, z rozdania nagród, itp.;
- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (którą stanowi zgłoszenie) i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przyjęciem zgłoszenia i możliwością udziału w danym sporcie motorowym, jak również art. 6 ust.
1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, jakim jest promowanie zawodów/imprezy.
- Odbiorcą danych osobowych będą np.:
•Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie;
•Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania zawodów/imprezy leżących w ich jurysdykcji;
•media, użytkownicy stron internetowych, w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć z zawodów/imprezy;
•firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie;
- Dane osobowe będą przechowywane – 2 lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia;
- Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:
•żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
•żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
•żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
•wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO.
- Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do Organizatora zawodów/imprezy na adres e-mail: info@classicenduro.pl