zapisy CLASSIC

http://classicenduro.pl/wp-content/uploads/2020/03/CLASSIC-ENDURO-POLAND-zapisy-scaled-e1583182829605-800x380.jpg

 

 

Oświadczenie zawodnika:

Oświadczam, iż znane mi są ryzyko i niebezpieczeństwa związane z zawodami/imprezami sportu motorowego i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tych zawodach/imprezie akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń.

 

 

http://classicenduro.pl/wp-content/uploads/2020/03/SPONSORZY2020-e1583184235548-800x61.png